Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

بالاخره همه یک روزی می میرند و صد سال که بگذرد ، دیگر هیچکس دربارهء این که دیگران که بودند و چطور مردند سوال نمیکند. پس بهتر است همانطور که دلت میخواهد زندگی کنی و همانطور که دوست داری بمیری...

" گریه آرام __ کنزابورو اوئه "

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳ - Passenger