A note to myself

 شجاعت به پیش بروید، 
حتی هنگامی که دچار شک و تردید می شوید، 
هنگامی که خسته می شوید ، 
هنگامی که نا امید می شوید، 
شک ها، تردیدها، دودلی ها، خستگی ها، همه گذرا هستند، آنچه باقی می ماند ، مسیری است که پیموده اید،

سعی کنید همواره با شجاعت به پیش بروید ....

 

   + Passenger - ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳