Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

زندگی باید کرد
گاه با تلخی راه ،
گاه با یک گل سرخ

گاه با یک دل تنگ

گاه باید رویید در میان باران
گاه باید خندید با غمی بی‌پایان....

...

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳ - Passenger