Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers سعیی مشکور ...Note to myself: - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
سعیی مشکور ...Note to myself:

چقدر دعای امروز با مفهوم است: 

اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْکوراً وذَنْبی فیهِ مَغْفوراً وعَملی فیهِ مَقْبولاً وعَیْبی فیهِ مَسْتوراً یا أسْمَعِ السّامعین

این خطاب الهی به همه ماست  به آنانی که می­روند و نمی­رسند، عمل می­کنند و نتیجه نمی­گیرند. می­جویند و نمی­یابند. رنج می­برند و گنج نمی­برند...تلاش­شان بی­فایده است و سعی­شان بدون شکر!  

و در صدر همه خود من هستم که فراموش میکنم شکرگذاری کنم برای همه داشته ها و نداشته هایم که چه بسا به خیرم هست !!!  ...

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۳ - Passenger