Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

الهی! عاجز و سرگردانم، نه آنچه دانم دارم و نه آنچه دارم دانم.
الهی! چون توانستم ندانستم و چون دانستم نتوانستم، آه ازین علم نا آموخته، گاه در غرقم ازو، گاه سوخته. 
الهی!
همچون بید می لرزم که مبادا به هیچ نیرزم.
الهی! حجاب ها از راه بردار و ما را به ما مگذار.

الهی! نزدیکت نشان می‌دهند و دورتر از آنی و دورت می پندارند و نزدیک‌تر از جانی.......!!!!!

خواجه عبدالله انصاری

 

اتفاقی چند تا از نوشته های یکی دو سال پیشم رو میخوندم و با خودم فکر میکردم اون دختری که اینها رو نوشته کجا رفته؟ باید پیداش کنم ...دلم براش تنگ شده !!

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۳ - Passenger