Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

دیروز مراسم سیتیزن شیپ من بود. قاعدتا باید خیلی خوشحال و هیجان زده میبودم ولی واقعا ته دلم هیچ احساس خاصی نداشتم ... شاید هم بعد ازبیش از  12 سال بودن در این کشور خیلی احساس غریبه بودن نمیکنم و شاید هم باید خیلی وقت پیش دو ملیتی میشدم !!  یک نکته جالب اینکه از 47 نفری که در مراسم بودند 7 نفر ایرانی بودیم و با توجه به اینکه در منطقه ای که هستیم ایرانی خیلی کم هست این تعداد جالب است ... و از همه مهمتر اینکه در میان این 47 نفر انگلیسی جدید -ما 7 نفر ایرانی به نظر میرسید از بقیه بهتر هستیم..

چقدر هم این انگلیسیها ( یعنی ما انگلیسیها) از ملکشون متشکر هستند و تمام مراسم سوگند به ملکه هست ....

 I, [name], swear by Almighty God that, on becoming a British citizen, I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second, Her Heirs and Successors according to law."

بعد از مراسم - توی ماشین ضبط رو روشن کردم و کاملا اتفاقی این آهنگ لیلا پخش شد. کلی جلوی خودم رو گرفتم گریه نکنم ....

ایران قلب جهانست تو در قلب جهانی‌

من درد وطن دارم یک سینه سخن دارم

من از پرچم ایران پوشینه به تن دارم...

 

...

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ - Passenger