Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

آخرین روزهای اسفند است
از سر شاخ این برهنه چنار
مرغکی با ترنّمی بیدار
می‌زند نغمه، نیست معلومم
آخرین شکوه از زمستان است
یا نخستین ترانه‌های بهار؟

محمدرضا شفیعى کدکنى

...

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢ - Passenger