اندکی صبر سحر نزديک است

...............................

.........................

   + Passenger - ۱:۳۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٥