به دل گویم که چون مردان صبوری کن ، دلم گوید :
نه مردم نی زن گر از غم ز زن تا مرد میدان ......

   + Passenger - ٥:۱٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥