تا نیست نگردی، ره هستت ندهند
این مرتبه با همت پستت ندهند

چون شمع قرار سوختن گر ندهی
سر رشتهٔ روشنی به دستت ندهند

" شیخ بهایی"

   + Passenger - ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱