Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

الهى! همچو بید می لرزم که مبادا به هیچ نیرزم.....

...

پيام هاي ديگران()     link     سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱ - Passenger