Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

از عقاب آموختم که بلند پرواز باشم. از یوزپلنگ آموختم که روی هدف تمرکز کنم. می گویند که وقتی یوزپلنگ شکارش را انتخاب می کند، آن را به هوای یک شکار بهتر رها نمی کند.
از حشرات آموختم که پشتکار داشته باشم. حشرات از ساده ترین شکل جاندارانی هستند که تا توان دارند،‌ تلاش می کنند. زنبور عسل یکی از پرکارترین موجودات است.
از طبیعت آموختم که زندگی کنم.
 
این عکسها رو ببینید فوق العاده است.
 
 
 
 
 
...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱ - Passenger