Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers Sweet dreams are made of this - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
Sweet dreams are made of this

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world and the seven seas
Everybody's lookin' for somethin'....مسابقات المپیک رو که میبینی و حس درد در ثانیه های آخر  در چهره ورزشکاران بخصوص در چهره دوندگان رو میبینی و  بعد طعم شیرین پیروزی . فوق العاده هست نه؟ خیلی افتخار آمیزه بعد از اون همه تمرینات سخت مدال طلا رو به گردن بیاویزی  و رویای شیرین پیروزی رو به واقعیت تبدیل کنی و بخونی: Sweet dreams are made of this

. و خوب البته این فقط برای ورزش نیست. در هر مرحله زندگی حس پیروزی بعد از اون تلاش سخت قابل ستایش است.

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱ - Passenger