Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers نرم نرمک می رسد اینک بهار ... - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
نرم نرمک می رسد اینک بهار ...

 همیشه عاشق روزهای اسفندماه  بودم از بس هوا بوی بهار میدهد و پیازهای بهاری از زمین سر درآورده اند و روزها طولانی تر شده اند. اتفاقی این شعر زیبا رو با صدای استاد شجریان امروز گوش میکردم موقع رانندگی و کلی حس خوب توی دلم بود.

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار

...

پيام هاي ديگران()     link     سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠ - Passenger