کارم اندر عشق مشکل می‌شـــود  خان و مانم در سر دل می‌شــــود
هرزمان گویم که بگریزم زعشق  عشق پیش از من به منزل می‌شود

 

   + Passenger - ٥:٢٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٤ دی ۱۳۸٥