Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

کارم اندر عشق مشکل می‌شـــود  خان و مانم در سر دل می‌شــــود
هرزمان گویم که بگریزم زعشق  عشق پیش از من به منزل می‌شود

 

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ٤ دی ۱۳۸٥ - Passenger