Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers دریاچه قو - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
دریاچه قو

یکی از زیباترین و شاید به یادماندنی ترین صحنه هایی که در یک فیلم دیدم  اخیرا در فیلم The Notebook بود وقتی که دو تا بازیگر اصلی فیلم دریک قسمت در قایق کوچکی روی دریاچه ای بودند که صدها قو روی آن بودند و بعبارتی قایق از بین قوها رد میشد و سطح آب به سختی دیده میشد. خیلی منظره قشنگی بود  و البته فیلم هم داستان خیلی زیبایی داشت.  البته جایی خوندم که اون صحنه بطور مصنوعی ایجاد شده و از ماهها قبل برای فیلم قوهایی به سطح دریاچه آورده بودند و آموزش میدادند تا به حرکت قایق و فیلم برداری و... عادت کنند و در دنیای واقعی چنین دریاچه ای با این همه قو وجود ندارد !!

 The Notebook

...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٠ - Passenger