Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

جایی به من بدهید 
شاید یکی از میان ما
شب کوچکی از نخستین شادمانی را به یاد آورد.
شب کوچکی که زیر ماه
شب کوچکی کنار چند شعر ساده‌ی روشن
شب کوچکی میان تمام شب‌های دنیا
شبی که ابتدای کلمات بود.

جایی به من بدهید
جایی برای خندیدن
جایی برای خیره شدن.
شب کوچکی از تمام دنیا با من است. (هیوا مسیح)

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٥ - Passenger