Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است.... - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است....

دريا ،  صبور و سنگين ٬مي خواند و مي نوشت :

« ....  من خواب نيستم !

خاموش اگر نشستم  ، مرداب نيستم !

 روزي كه برخروشم و زنجير بگسلم ؛

روشن شود كه آتشم و آب نيستم !  »

 

 ( فریدون مشیری)

...............

...

پيام هاي ديگران()     link     سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٥ - Passenger