Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

این نوشته رو امروز خوندم و فکر می کنم خیلی آموزنده هست چون خیلی از ما آدمها گاهی همین طرز تفکر رو پیدا می کنیم و خشوع و یا غرور کاذب بهمون دست میده.    

 

"طرز تفکر یک سگ: این آدما به من غذا میدن، نوازشم میکنن، دوسم دارن. پس حتما اونا خدای من هستند
طرز تفکر یک گربه: این آدما به من غذا میدن، نوازشم میکنن، دوسم دارن. حتما من خدای اونا هستم.
اگر خوب به این جملات فکر کنید، انسان ها هم از همین نوع تفکرها برخوردار هستند. عده ای خودشون رو به خاطر توجه و محبت دیگران مدیون تصور می کنند و عده ای به خاطر همین موضوع دچار خود بزرگ بینی های کاذب میشن. "

 و البته بعضی وقتها هم بد نیست خودمون رو در آینه مثل این گربه ببینیم.

 

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠ - Passenger