Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers میم مثل مادر .. - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
میم مثل مادر ..

 خداوندا زیباترین لحظه ها را نصیب مادرم کن ، که زیباترین لحظه هایش را به خاطر من از دست داده است. روز مادر مبارک بخصوص مامان عزیز و مهربونم که دلم کلی براشون تنگ شده .

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠ - Passenger