Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers روز معلم - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
روز معلم

ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموحتم ... مامان و بابای عزیزم روزتان مبارک ...

...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ - Passenger