روز معلم

ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموحتم ... مامان و بابای عزیزم روزتان مبارک ...

   + Passenger - ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠