به کعبه رفتم و آنجا هوای کوی تو کردم

 

جمال کعبه تماشا به یاد روی تو کردم

 

چو حلقه در کعبه به صد نیاز گرفتم

 

دعای حلقه گیسوی مشکبوی تو کردم

 

مرا به هیچ مقامی نبود غیر تو نامی

 

طواف و سعی که کردم به جستجوی تو کردم

 

(جامی)

 

 

 

I don't know what's wrong with me tonight . I feel very excited and frantic ( but I don't know for what ??) , these kind of emotionsare not usual for me & I feel so strange and weird......

A song for tonight ... ....

 

 

 

   + Passenger - ٩:۳۸ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٦ آبان ۱۳۸٥