Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers هفته دفاع مقدس یا Christmas Blitz - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
هفته دفاع مقدس یا Christmas Blitz

 

٧٠ سال پیش(١٩۴٠) در چنین روزی جنگنده های آلمانی دو روز تمام منچستر را بمباران کردند و این حادثه بنام منچستر بلیتز یا کریسمس بلیتز معروف هست و البته من اونو هفته دفاع مقدس نامیدم !!! . چند روزه درباره این بمباران منچستر در رادیو منچستر صحبت میشود و امروز با بازماندگان آن زمان مصاحبه می کردند. خیلی دردناک هست تجسم کنی همه جا روز قبل از کریسمس در این هوای بیش از حد سرد بمباران شود  و بیش از ٧٠٠ نفر کشته شوند! و البته برای نسل ایرانیهایی که بمبارانهای دوران جنگ رو تجربه کرده اند این قابل درکتر و دردناک تر هست .

File:Back Piccadilly c.1939.JPG

نکته جالب در عکس بالا که فکر می کنم از مرکز شهر یا همان پیکادلی گاردن می باشد اینکه اون ساختمان همچنان وجود دارد و ساختار شهر به همون مدل باقی مانده و البته مدرن شده  !  عکسهای بیشتر اینجا هست.

ولی حالا در ٢٠١٠ - ٧٠ سال بعد از اون حمله شهر شاد و فعال به استقبال کریسمس میرود و حرفی هم از این حملات موشکی نیست و البته بعد از سالها زندگی کردن در اینجا تازه متوجه این تاریخ گذشته شهر شده ام.

 این هم عکسی از مارکت معروف کریسمس منچستر که آلمانیها هم غرفه فروش سوسیس ها و آبجوهای معروف آلمانی را دارند :

 

 

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ٢ دی ۱۳۸٩ - Passenger