Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

بر خلاف اینکه خیلی ها از ایمیلهای فورواردی بدشون میاد من یکی دو تا دوست قدیمی عزیز دارم که ایمیلهای خیلی جالب و زیبا و بامحتوایی برام میفرستند. بخصوص یک دوست قدیمی که ازاون سر دنیا در چین هر روز سر یک ساعت خاص برام ایمیل میفرسته و من منتظر ایمیلهاش هستم و اگه چند روز ایمیلی ازش نداشته باشم دلتنگ میشم . تازه مامانم هم طرفدار این ایمیلها هستند و اگه براشون نفرستم زنگ می زنند و میگند چرا برام ایمیل نفرستادی .

حالا این مقایسه زیبا هم درباره آدمها در یک ایمیل اخیر بود:

"آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند

آدم های متوسط در باره چیزها سخن می گویند

آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند

آدم های بزرگ درد دیگران را دارند

آدم های متوسط درد خودشان را دارند

آدم های کوچک بی دردند

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند

آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند

آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

آدم های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند

آدم های متوسط به دنبال کسب دانش هستند

آدم های کوچک به دنبال کسب سواد هستند

آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند

آدم های متوسط پرسش هائی می پرسند که پاسخ دارد

آدم های کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند

آدم های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند

آدم های متوسط به دنبال حل مسئله هستند

آدم های کوچک مسئله ندارند

آدم های بزرگ سکوت را برای سخن گفتن برمی گزینند

آدم های متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند

آدم های کوچک با سخن گفتن بسیار، فرصت سکوت را از خود می گیرند. "

 

...

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩ - Passenger