Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

بعضی وقتها دوست دارم همینطوری به مامان و بابا زنگ بزنم و یک سوال الکی مثلا درباره آشپزی ازشون بپرسم تا فقط صداشون رو بشنوم حالا حتی اگه یک ساعت قبل باهاشون حرف زده باشم. اخیرا این روزها حس دلتنگیم زیاد شده !!!

...

پيام هاي ديگران()     link     سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩ - Passenger