Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers بس که فرصت ها رو کشتم ....!!!! - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
بس که فرصت ها رو کشتم ....!!!!

"برا قفل هایی که بسته است ... یه کلید مونده تو مشتم 

 به جنون رسیده کارم  بس که فرصت ها رو کشتم 

 بازی نور و صدا نیست :     ..... زندگی ......  :   یه سرنوشته

یکی پیدا یکی پنهون :    مثل آدم و فرشته

بین موندن و نموندن ...     سهم آدم ها زمین شد...  ما اسیر انتخابیم ..."

" امروز همینطوری این شعر رو شنیدم و کلی به فکر فرو بردم وقتی میگه "بس که فرصت ها رو کشتم" . اگرچه اونقدر هم منفی فکر نمی کنم که تو ذهنم نباشه که "زندگی منشوری است در حرکت دوار..." ولی حس از دست دادن لحظه ها و به بطالت گذراندن عمر بسی سخت و غیر قابل درک است وقتی همه امکانات رو داری. خلاصه که دعا کنیم و تلاش کنیم که از وقتمان حداکثر استفاده را ببریم و افسوس فرصتهای از دست رفته رو نداشته باشیم .

این قسمت "بین موندن و نموندن" هم خیلی حال این روزهای چند هفته گذشته ما بود. اگرچه که ما هم نهایتا انتخابمان را کردیم ولی تصمیم سختی بود و هست و هنوز هم کمی تلخی طعم این انتخاب رو احساس می کنم ولی  آینده نشان خواهد داد که آیا انتخاب درستی بوده یا نه؟ و این انتخاب بار مسولیت سنگینی که بر دوشمان هست را سنگین تر کرده است.  ما اسیر انتخابیم !!!

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩ - Passenger