Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers صبر و تحمل بطلب از خدا !! - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
صبر و تحمل بطلب از خدا !!

 چند روزه از وقتی سی دی جدید خانم شکیلا رو از کنسرت چند شب پیش خریده ام همش دوست دارم این آهنگ رو با خودم بخونم.

اگه تو جون به سری من چه کنم?
غمو اسون میخری من چه کنم?
اگه بی بالو پری من چه کنم من چه کنم?
از تموم دلها تو درمونده تری من چه کنم؟
ای دل از خود شکنی بالو پر بسته شدم
از پرستاری تو به خدا خسته شدم
ای دل از خود شکنی بالو پر بسته شدم
از پرستاری تو به خدا خسته شدم
دستتو بستن دل بی دستو پا
پاتو شکستن چی میخوای بی نوا
گوشه ی این سینه باید دق کنی
صبر و تحمل بطلب از خدا
اگه تو جون به سری من چه کنم
غمو اسون میخری من چه کنم
اگه بی بالو پری من چه کنم من چه کنم
از همه دلها تو درمونده تری من چه کنم....

...

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩ - Passenger