Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers نکات آموزنده - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
نکات آموزنده

زندگی خود را با دیگران مقایسه نکنید، شما نمی‌دانید که بین آنها چه می‌گذرد.

خیلی خود را جدی نگیرید.

حسادت یعنی اتلاف وقت، شما هر چه را که باید داشته باشید، دارید.

گذشته را فراموش کنید... اشتباهات گذشته شریک زندگی خود را به یادش نیاورید. این کار آرامش زمان حال شما را از بین می‌برد.

زندگی کوتاه‌تر از این است که از دیگران متنفر باشید. نسبت به دیگران تنفر نداشته باشید.

با گذشته خود رفیق باشید تا زمان حال خود را خراب نکنید...

هیچ کس مسئول خوشحال کردن شما نیست، مگر خود شما.

بیشتر بخندید و لبخند بزنید.

- مجبور نیستید که در هر بحثی برنده شوید.

خطای هر کسی را به خاطر "هر چیزی" ببخشید.

زمانی را با افراد بالای 70 سال و زیر 6 سال بگذرانید.

اینکه دیگران راجع به شما چه فکری می‌کنند، به شما مربوط نیست.

- زمان بیماری، شغل شما به کمک شما نمی‌آید، بلکه دوستان شما به شما مدد می‌رسانند، پس با آنها در ارتباط باشید.

- هر موقعیتی چه خوب یا بد، گذرا است.

مطمئن باشید که بهترین هم می‌آید.

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩ - Passenger