Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

از اخبار این روزها اینکه همه عملیات نجات ٣٣ معدنکار شیلیایی را دنبال می کنند که پس از ۶٧ روز از عمق ٧٠٠ متری زمین توسط عملیات ویزه ای خارج شدند.

دیگه اینکه مرضیه خواننده فقید ایرانی هم درگذشت. یکی دو هفته پیش که فیلم زندگی پرویز یاحقی را میدیدم فکر می کردم به اینکه چگونه نسل قدیم موسیقی ایران نظیر بیزن ترقی یکی یکی جاودانه میشوند و امروز هم نوبت خانم مرضیه بود. اگرچه در زندگی خصوصی و دیدگاههایش مخالفان زیادی داشت ولی هیچ شکی به زیبایی و ماندگاری ترانه ها و صدایش نیست.

 

...

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٩ - Passenger