Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

یک ماهی مامان و بابای عزیزم اینجا پیش ما بودند و ما کلی به دیدنشون و وجودشون اینجا عادت کرده بودیم و امشب  خانه ساکت و کور است. جوجه کوچولو هم از راه آمده به عادت هر روز دنبال بابا و مامی میگرده . تا چند ماه دیگر به امید دیدار !

 

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩ - Passenger