Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

از این مصاحبه میدونید چی رو خیلی دوست دارم ؟ این جمله رو :

" من خودم را موفق می‌دانم ولی بهتر از این هم می‌توانم باشم. چون اهداف بلندتر از این هم دارم. همیشه گفته‌ام وقتی یک زن به قله موفقیتی که یک مرد می‌رسد دست پیدا کند جای تبریک دارد چون مرد با ایشالله و ماشاءالله به موفقیت رسیده ولی یک زن با اما و اگر. "

 -------

Even before start preparing, I am feeling so stressful for upcoming exams that mentally paralysed me and even I feel heart palpitations. Exams, bloody exams,  the whole story of my life!!!!!!!!!!!!!!

  -----

امروز متن انگلیسی کتاب " یکصد سال تنهایی "گابریل گارسیا مارکز  رو سفارش دادم و منتظرم برسه و بخونمش. مارکز درسال ۱۹۸۲ برای همین کتاب صد سال تنهائی برنده جایزه نوبل شد. چرا اینو اینجا نوشتم . چون بعد از مدتها دوباره ١٣ جمله جادویی مارکز رو امروز خوندم. فکر کنم قبلا یک جایی توی صفحه دیگه ام نوشته بودمشون . دوباره اینجا بنویسمشون تا به خودم یادآوریشون کنم  بخصوص آخریشو:

یک: دوستت دارم؛ نه بخاطر شخصیت تو، بلکه بخاطر شخصیتی که من هنگام با تو بودن پیدا می کنم.

دو: هیچکس لیاقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنین لیاقتی دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود.

سه: اگر کسی آنطور که میخواهی تو را دوست ندارد، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

چهار: دوست واقعی تو کسی است که دست تو را بگیرد، ولی قلب تو را لمس کند.

پنج: بدترین شکل دلتنگی برای یکنفر آنست که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید.

شش: هرگز لبخند را ترک نکن، حتی وقتی ناراحتی، چون هرکس امکان دارد عاشق لبخند تو شود.

هفت: تو ممکن است در تمام دنیا فقط یکنفر باشی، ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی.

هشت: هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند، نگذران.

نه: شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری افراد نامناسب را بشناسی، و سپس شخص مناسب را؛ به این ترتیب وقتی او را شناختی بهتر میتوانی شکرگزار باشی.

ده: به چیزی که گذشت غم نخور؛ به چیزی که پس از آن آمد لبخند بزن.

یازده: همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند؛ با اینحال همواره به دیگران اعتماد کن، ولی فقط مواظب باش به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی.

دوازده: خود را به فرد بهتری تبدیل کن، و مطمئن باش که خود را می شناسی قبل از آنکه شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد.

سیزده: زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری.

----

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩ - Passenger