Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

هر چقدر به کار خانه علاقه داشته باشی  خسته میشی از این همه شستن و رفتن و اتو زدن و تمیز کردن. این کار خانه تمامی نداره .  از بس این چند روز شستم و تمیز کرده ام خسته شدم خیلی خسته !!!

 ----

از فردا بطور رسمی یک سال بزرگتر یا بعبارتی مسن تر میشم !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ٣٢ سالگی مبارک ...

 

 

 

 

...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩ - Passenger