Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers The Right to Sight?! - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
The Right to Sight?!

چند وقت پیش توی یک کنفرانس دیدم بیشترین میزان لنزهای یکبارمصرف ) disposable) در کشور  قطر استفاده میشود ( تقریبا ٧٠% کل لنزهای تجویزی) و در مقایسه این لنزها در بازار ایران تقریبا تجویز نمی شوند که بسی باعث تعجب و قابل تامل است و از آن زمان در ذهنم مانده بود که ما چقدر عقب هستیم.

حالا امروز در یک جای دیگر خواندم میزان شیوع نابینایی در ایران همرتبه با هند و بدتر از افغانستان است. این آمار واقعا قابل تامل است . تنها چیزی که به ذهنم می آید اینکه چرا؟

 

...

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩ - Passenger