با ساربان بگوييد احوال آب چشمم
تا بر شتر نبندد محمل به روز باران
سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل
بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران


   + Passenger - ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳۸٥