Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

با ساربان بگوييد احوال آب چشمم
تا بر شتر نبندد محمل به روز باران
سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل
بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران


...

پيام هاي ديگران()     link     سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳۸٥ - Passenger