Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

توی این هوای ابری گرفته و سرد ٬اونم روز شنبه تعطیل اصلا حوصله اینجا نشستن و abstract نوشتن رو ندارم .  نوشتن برای تحقیقی که نتایج مثبتی رو نشون نمیده خیلی سخته ٬  ولی این دو تا نوشته امروز باید تا ۲ ساعت دیگه تموم بشه....

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ٦ آبان ۱۳۸٥ - Passenger