Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers پیشنهادات کتاب جیبی - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
پیشنهادات کتاب جیبی

v همسایه هایت را بر اساس رفتارشان ارزیابی کن.

v فراموش نکن که بزرگترین نیاز عاطفی هر فرد ، تمجید و قدردانی از اوست.

v هیچ گاه چیزی را که لازم نداری نخر.

v برای رسیدن به خواسته ات آرام و یکنواخت قدم بردار. نیازی به هیاهو و استرس نیست.

v ده درصد از آنچه را که بدست می آوری پس انداز کن.

v هیچ گاه در مورد پول با افرادی که بسیار متمول تر یا بسیار کم بضاعت تر از تو هستند بحث نکن.

v به منظور تعقیب هر هدفی ابتدا از خودت بپرس:" آیا این هدف به من کمک می کند که به بهترین بخش وجودی ام برسم؟ "

v هر روز با کلمات، با نوازشها، و با توجه به خانواده ات نشان بده چقدر آنها را دوست داری.

v در تعطیلات با خانواده ات به مسافرت برو. لازم نیست سفرهای پر خرج و هتلهای گران قیمت را بگزینی . برای خاطرات باقی مانده از چنین لحظه هایی نمی توان قیمتی تعیین کرد.

v از کسانی که دوستشان داری لحظه ای غافل نشو، و همواره مراقب آنها باش.

v پس از آنکه برای رسیدن به خواسته ات تلاش کردی، زمانی را برای لذت بردن از آن اختصاص بده.

v مدیر باش.

v برای قدرشناسی از دیگران از هر فرصتی استفاده کن.

v موقع دعوا اگر چاره ای  نداشتی  ، اول بزن و محکم  بزن.

v بر روی مسائل فرعی کلید نکن.

v وقتی عصبانی هستی دست به هیچ عملی نزن.

v کمرو و خجالتی نباش .

v حرفت را با آرامش و بدون استرس بزن.

 

 

 

...

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ - Passenger