Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers نوروز مبارک - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
نوروز مبارک

                                   بر آمد باد صبح و بوی نوروز 

به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و همه روز

 

 

با گرمترین شادباش ها و آرزوی سالی سرشار از زیبایی زندگی صلج سلامتی و شادمانی برای همه دوستان عزیزم

 

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸ - Passenger