Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

١- چای نبات  @قهوه با شکلات@ نون کره ای @ دسرها و شیرینی های خوشمزه M&S  بخاطر استرسی که برای امتحانم داشتم و باضافه بیماری باران و بهانه هایی اینطوری  این غذاها به مقدار زیاد در رزیم غذایی این چند هفته اخیرم بودند باضافه ورزش نکردن . نتیجه اینکه به همین سادگی ٢ کیلو وزنم زیاد شده.  و کلی از این امر ناراحت هستم و برای همین از امروز میتی خانوم در رزیم غذایی هستند و باضافه اینکه هر روز به جیم خواهم رفت یعنی امروز رفتم تا ببینم تا آخر هفته چقدر ورزش می کنم. 

٢- چقدر بده که  تمام وسایل بهداشتی و کرمهایی که لازم داری با هم تموم بشه. تازه اخیرا به اهمیت لوسیون بعد از شستشوی صورت پی بردم و اونم به لیست خریدام اضافه شده. فعلا یک کرم دور چشم لازم دارم@ یک فاندیشن لازم دارم @ یک لوسیون لازم دارم  + یک کرم ضد آفتاب. تازه یک کت بهاری یک شلوار لی و کلی هم لباس دیگه . آدم ورشکست میشه !

٣- برای باران کوچولو اولین خمیر دندونشو خریدم.

               

...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸ - Passenger