Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

عاشق آهنگ آرام زندگی سه شنبه ها هستم. با دخترک عزیزتر از جان با آرامش بیدار میشم و  با هم صبحانه میخوریم و کارتون نگاه می کنیم و بازی می کنیم و آشپزی می کنیم و اگه هوا اجازه بده تا کنار رودخونه میریم و پرنده ها رو غذا میدیم و اگه هوا هم مثل امروز برفی باشه تو خونه بازی می کنیم و از تماشای برف کنار پنجره با یک لیوان داغ چای لذت می برم و هی به دخترک نگاه می کنم که چطوری داره با دقت قدم میزنه که یک وقت نیفته و توی دلم خدا رو شکر می کنم برای این همه لطف و محبت.

...

پيام هاي ديگران()     link     سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸ - Passenger