میگذرم .....


ره بي پاياني دارم من ٬ سر بي ساماني دارم من......

زمان عجیب سریع میگذرد و من مانده ام با کلی کار عقب مانده که باید یکی از این روزها انجام دهم

.........

   + Passenger - ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٥