Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers از سرزمینهای شمالی - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
از سرزمینهای شمالی

به یاد فیلم "از سرزمینهای شمالی" افتادم جایی پر از برف و اینجا هم دوباره داره برف میاد .  همه جا سفید شده. و حالا در نیمه شب که عروسک قشنگم خوابیده  ما  دور میز آشپزخانه  نشسته ایم و دانه های برف را از پنجره نگاه می کنیم و مقاله می نویسیم و با یک لیوان کاپیچینوی داغ و با این آهنگ زیبا  ( البته همسر جان میگند صداشو کم کن !! ) .....

 

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸ - Passenger