Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers نذرم را ادا کردم ..... - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
نذرم را ادا کردم .....

"خدایا تو خود می دانی درک  و بر شمردن کرامات و ادای شکر تو از عهده بندگانت خارج است. اما هر از چندی سعادتی دست می دهد که به بنده ای توفیق درک کرمی بس پنهان و فرصتی برای شکر آن عطا کنی."
.....
چند وقت پیش تو یکی از این مجله هایی که مامان از ایران برام آورده بودند مصاحبه با خانم سعیده قدس  بنیانگذار موسسه خیریه محک رو میخوندم .  از ایده ایجاد این خیریه پس از بیماری دخترش کیانا وقتی دو ساله بوده و حالا در آستانه فارغ التحصیلی  حرف زده بود و اینکه ایجاد این خیریه ادای نذرش بوده است. وقتی خواندن اون ٢-٣ صفحه تمام شده بود صورت من پر از اشک بود .
 واقعا کار سخت و مشکلی بوده تاسیس چنین NGOیی  وقتی عظمت کار را مجسم میکنی و نتیجه را می بینی و بی دلیل نیست که  خانم قدس جزو زنان تاثیر گذار جهان در سال ٢٠٠٨ انتخاب شده است. خلاصه که باید آفرین گفت به گردانندگان این موسسه  و همت والایشان را ستود. من که دوست دارم هر کاری از دستم بر بیاید انجام بدهم و امیداورم در آینده در وضعیتی باشیم که بتوانم کمکهای بزرگ تری انجام دهم.
...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸ - Passenger