Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers نوستالزی پاییزی - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
نوستالزی پاییزی

من و این نوستالزی پاییزی. دوست دارم این خیابانها و پیاده روهای پر از برگهای سرخ و زرد و ارغوانی رو. این درختان هزار رنگ و این نم نم باران با هوای خنک پاییزی رو. 

توی ذهنم اما نور آفتاب درخشان پاییز مشهد هم هست جایی که دلم براش تنگ شده با هوای خنکی که بوی خاصی می دهد @ شاید بوی خاک. این بو اینجا نیست و من هی توی ذهنم میخوام حسش کنم . بوی مست کننده ای هست. توی ذهنم تصویر درخت خرمالوی خانه هم هست و خوردن انار زیر آفتاب گرم پاییزی.....

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸ - Passenger