Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

زین قدحهای صور کم باش مست
تا نگردی بت‌تراش و بت‌پرست
از قدحهای صور بگذر ما یست
باده در جامست لیک از جام نیست
(جلال الدین رومی)
به سان رود
که در نشیب دره سر به سنگ میزند،
رونده باش.
امید هیچ معجزی ز مرده نیست،
زنده باش.
"سایه"
این شعر زیبای هوشنگ ابتهاج رو قبلا تو اون صفحه دیگه نوشته بودم ٬ ولی اینجا نوشتم تا به خودم یادآوری کنم چقدر بیشتر باید کار و تلاش بکنم .....
.......
...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥ - Passenger