امان از دست ای خونه های انگلیسی که اینقدر جیر جیر سقفهشون صدا می کنه . با چه زحمتی خانم کوچولو رو شها می خوابونیم و تا یکی از پلها بالا میره با صدای سقف بیدار میشه ....

 

   + Passenger - ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧