Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers اولین روز زمستان و اولین برف زمستانی !!! - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
اولین روز زمستان و اولین برف زمستانی !!!

رواق چشم من منظر توست     کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

 

این فال حافظ شب یلدای من بود. یک شب یلدا که پس از سالها ٬ خونه کنار مامان و بابای عزیزم بودم ٬ زیر کرسی با کلی انار و آجیل و یک هندونه ای که خیلی قرمز و شیرین بود ! جای حسن و احسان هم خیلی خالی بود.

(این عکس از شب یلدا نیست٬ ولی از عکسهای پدر هست٬ که من خیلی دوست دارم.)

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۱ دی ۱۳۸٦ - Passenger