Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

با تو ستاره می شوم .....

برای روزهایی که اینجا نیستم گفتم یک یادداشتی اینجا بزارم ٬ برای پروپاقرصترین خواننده این صفحه ٬ یعنی آقای همسر عزیز .   حالا بقیشو بعدا می نویسم.

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۸٦ - Passenger