پيدا شدم ، پيدا شدم، پيدای ناپيدا شدم     شيدا شدم، با او بُدم، بی او شدم، ...

   + Passenger - ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٦