Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers ای ایران .... - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
ای ایران ....

ای ایران ای مرز پرگُهر    ای خاکت سرچشمهٔ هنر

دور از تو اندیشهٔ بَدان   پاینده مانی تو جاودان

ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهن‌ام   جان من فدای خاک پاک میهنم

مهر تو چون، شد پیشه‌ام   دور از تو نیست اندیشه‌ام

در راه تو، کِی ارزشی دارد این جان ما   پاینده باد خاک ایران ما

سنگ کوهت درّ و گوهر است   خاک دشتت بهتر از زر است

مهرت از دل کِی برون کنم   بَرگو بی مهرِ تو چون کنم

تا گردش جهان و دور آسمان به‌پاست   نورِ ایزدی همیشه رهنمای ماست

مهر تو چون، شد پیشه‌ام   دور از تو نیست اندیشه‌ام

در راه تو، کِی ارزشی دارد این جان ما  پاینده باد خاک ایران ما

ایران ای خرّم بهشت من  روشن از تو سرنوشت من

گر آتش بارد به پیکرم جز مهرت در دل نپرورم

از آب و خاک و مهرِ تو سرشته شد گِلم  مهر اگر برون رود تهی شود دلم

مهر تو چون، شد پیشه‌ام  دور از تو نیست اندیشه‌ام

در راه تو کِی ارزشی دارد این جان ما  پاینده باد خاک ایران ما

.........

بشنوید 

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٥ - Passenger