نیمه شبان تنها ٬ در دل این صحرا ٬گمشده ی خود را می جویم ...

..................

.......................

   + Passenger - ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٥